analiza przepływowa
 
Encyklopedia PWN
analiza przepływowa,
metodyka wykonywania analizy chemicznej próbek ciekłych, polegająca na przeprowadzaniu kolejnych operacji jednostkowych w czasie przepływu roztworu zawierającego próbkę przez kolejne moduły o określonej funkcji, jak: dozowanie próbki, mieszanie roztworów, dodawanie odczynników, ogrzewanie, rozdzielanie (z wykorzystaniem chromatografii, dializy, ekstrakcji), instrumentalny pomiar sygnału analitycznego;
jako metody detekcji w a.p. może być stosowana większość technik fizykochemicznych (np. spektrofotometria, potencjometria, amperometria, metody spektrometrii atomowej); podstawowe zalety a.p to: krótki czas analizy, możliwość analizowania bardzo dużej liczby próbek o zbliżonym składzie, stosowanie próbek o małej objętości, małe zużycie odczynników, a w następstwie tego mała ilość odpadów chem.; dodatkową zaletą jest (w zautomatyzowanym układzie) bardzo ścisłe przestrzeganie warunków danej metody (jak temperatura, odmierzone objętości, szybkość i czas mieszania) — dzięki temu metody a.p. charakteryzują się większą precyzją niż metody manualne. Stosowanie a.p. jest szczególnie uzasadnione ekonomicznie w analityce klinicznej, badaniach związanych z ochroną środowiska, w rolnictwie, analizie żywności i in. Układy stosowane w a.p. są również wykorzystywane w badaniach fizykochemicznych, np. w kinetyce reakcji chemicznych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia