dodawanie

Encyklopedia PWN

jedno z 4 najprostszych działań na liczbach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie.
ekspander
[łac. expando ‘rozszerzam’, ‘rozciągam’],
sport przyrząd do ćwiczeń siłowych;
epimorfizm
[gr.],
mat. homomorfizm g danej algebry uniwersalnej A (grupy, pierścienia, ciała, przestrzeni liniowej, algebry Boole’a itp.) „na” daną algebrę uniwersalną B, tzn. taki, że każdy element B jest obrazem jakiegoś elementu z A;
dział elektrochemii przemysłowej obejmujący wytwarzanie powłok metalowych lub niemetalowych za pomocą elektrolizy i związane z nim procesy pomocnicze.
grupa
[niem.],
mat. zbiór G dowolnych elementów a, b, c, wraz z działaniem ∘, które każdej uporządkowanej parze elementów a, b zbioru G przyporządkowuje jakiś element c z tego zbioru i takie, że są spełnione następujące aksjomaty: 1) a ∘ (bc) = (ab) ∘ c (prawo łączności); 2) w zbiorze G istnieje element e, taki że ae = ea = a dla każdego elementu a ze zbioru G; element e nazywa się elementem neutralnym lub jedynką; 3) dla każdego elementu a ze zbioru G istnieje w tym zbiorze element f, taki że af = fa = e (odwrotność elementu a).
mat. zbiór z jednym działaniem binarnym (dwuargumentowym) określonym na elementach tego zbioru (tzn. że każdej uporządkowanej parze elementów zbioru jest przyporządkowany jednoznacznie pewien element tego zbioru);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia