dodawanie

Encyklopedia PWN

napełniacze, wypełniacze, obciążniki,
chem., techn. substancje stałe, aktywne lub obojętne, dodawane do mieszanek gumowych, tworzyw sztucznych, papieru, tkanin, farb, emalii, szpachlówek itp. w celu zmiany ich właściwości lub obniżenia ceny;
inform. sposób zapisu liczb w komputerze; arytmetyka komputerowa.
zmniejszanie palności org. materiałów polimerowych: tworzyw sztucznych, włókien chem., powłok lakierowych, gumy.
addycja
[łac. additio ‘dodawanie’],
reakcja przyłączania,
chem. reakcja chem. polegająca na przyłączaniu atomów lub cząsteczek związku chem. z utworzeniem cząsteczki jednego produktu (adduktu);
aeracja
[gr.],
napowietrzanie,
wprowadzanie powietrza lub innych środków (np. tlenu, piany) do obiektu, instalacji itp.
afiksacja
[łac.],
tworzenie form fleksyjnych lub wyrazów pochodnych przez dodawanie afiksów do wyrazów podstawowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia