aktywna

Encyklopedia PWN

aktywna polityka gospodarcza, dyskrecjonalna polityka gospodarcza,
ekon. polityka mająca na celu ustabilizowanie gospodarki po szoku popytowym (popyt) lub podażowym (podaż);
inform. grafika rastrowa zawierająca kilka hiperodnośników, uaktywnianych w zależności od miejsca kliknięcia myszą.
system korygujący jakość obrazu w teleskopie opt. przez ciągłą modyfikację kształtu zwierciadła głównego i dobieranie odpowiedniego położenia zwierciadła wtórnego;
aktywne jądra galaktyk, ang. Active Galactic Nuclei (AGN),
centralne części galaktyk aktywnych;
ekon. wydatkowanie zasobów przez prywatne przedsiębiorstwa i grupy interesów dla uzyskania od rządu tzw. ochronnej regulacji, która ma zapewnić pomoc finansową państwa oraz uzyskanie renty monopolowej (zysku ekonomicznego; zysk) przez ochronę przed konkurencją zagraniczną i krajową.
galaktyki, w których jądrach zachodzą intensywne procesy dysypacji energii nie związane bezpośrednio z ewolucją gwiazd, a prowadzące do emisji promieniowania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia