aktywna

Encyklopedia PWN

aktywna maszyna roln.,
kometa o numerze katalogowym 1P, której pojawienie się 1758 zostało przewidziane przez E. Halley’a (1705);
Hawaje, Hawaii Wymowa,
archipelag wysp wulkanicznych na Oceanie Spokojnym;
Hirschman
[hı̣rszmən]
Albert Otto, ur. 7 IV 1915, Berlin, zm. 11 XII 2012, Ewing Township (stan New Jersey),
ekonomista amerykański, pochodzenia niemieckiego;
fizjol. modyfikowanie czynności narządów i ośrodków nerwowych przez biologicznie aktywne związki chemiczne obecne w płynach ustrojowych (gł. we krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym) i w tkankach organizmu.
Indiana
[ındiạ̈nə] Wymowa,
stan w środkowowschodniej części USA, na Niz. Wewnętrznych, pomiędzy południowem krańcem jez. Michigan a rz. Ohio;
Islandia, Ísland,
wyspa w pn.-zach. Europie, na granicy O. Atlantyckiego i O. Arktycznego, wraz z przybrzeżnymi wysepkami stanowi państwo Islandia;
Józef II, z dynastii habsbursko-lotaryńskiej, ur. 13 III 1741, Wiedeń, zm. 20 III 1790, tamże,
król rzymski, cesarz rzymsko-niemiecki.
kataliza
[gr. katálysis ‘rozłożenie’],
zjawisko polegające na tym, że obecność stosunkowo niewielkiej ilości obcej substancji, zwanej katalizatorem, przyspiesza reakcję chemiczną.
ruch społ.-polit. mający na celu emancypację i równouprawnienie kobiet.
Komunistyczna Partia Grecji, Komunistikọ(n) Kọma tis Elạdhos (KKE),
gr. partia polit., powstała 1924 z przekształcenia Socjalist. Partii Robotniczej Grecji, zał. 1918;
rodzina szlachecka herbu Pobóg.
Konowałow Dmitrij P., ur. 22 III 1856, Iwanowka k. Dniepropetrowska, zm. 6 I 1929, Leningrad (ob. Petersburg),
chemik rosyjski;
substancja stała katalizująca reakcję między gazowymi reagentami;

Słownik języka polskiego PWN

aktywny
1. «przejawiający inicjatywę, biorący żywy udział w czymś»
2. «o urządzeniach, systemach: zdolny do działania»
3. «zdolny do reakcji chemicznej lub przyśpieszający ją»
4. «podlegający intensywnym procesom fizycznym lub chemicznym»

• aktywnie • aktywność
aktywne okno inform. «okno, do którego w danym momencie odnoszą się wszystkie polecenia użytkownika»
aktywny wypoczynek «wypoczynek połączony z uprawianiem sportów»
węgiel aktywny, aktywowany «odmiana węgla o porowatej powierzchni i właściwościach adsorpcyjnych, stosowana m.in. w filtrach do wody i maskach gazowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia