aktywna

Encyklopedia PWN

pierwiastki chemiczne stanowiące 2. grupę układu okresowego pierwiastków: beryl (Be), magnez (Mg), wapń (Ca), stront (Sr), bar (Ba) i rad (Ra);
blazary
[ang.],
klasa obiektów astronomicznych zaliczanych do galaktyk aktywnych, których pierwowzorem był obiekt uznany początkowo za gwiazdę zmienną, BL Lacertae, zidentyfikowany następnie jako radioźródło VRO 42.22.01;
chwytnica lemurowata, Phylomedusa lemur,
płaz bezogonowy z rodziny rzekotek;
filoz. w systemach filoz. i rel. drugi, oprócz duszy, element tworzący człowieka.
Cortázar
[kortạsar]
Julio Wymowa, ur. 26 VIII 1914, Bruksela, zm. 12 II 1984, Paryż,
pisarz argentyński; jeden z najwybitniejszych twórców współczesnej literatury latynoamerykańskiej.
cyweta afrykańska, Civettictis civetta (Viverra civetta),
ssak drapieżny z rodziny łaszowatych, występuje w Afryce;
cyweta indyjska, cybeta, Viverra zibetha,
ssak drapieżny z rodziny łaszowatych; występuje w południowo-wschodniej Azji od Indii po zachodnią Malezję;
astr. obiekt będący źródłem na tyle silnego pola grawitacyjnego, że niemożliwe jest przesłanie przezeń na zewnątrz żadnej informacji.
Za pierwszy f.Cz.A. przyjęto uznawać dokument Afryka nad Sekwaną zrealizowany 1955 w Paryżu przez Senegalczyka P. Vieyrę na temat murzyńskiej emigracji w Europie.
urządzenie do rejestracji promieniowania jonizującego przez przetworzenie pierwotnych skutków oddziaływań promieniowania z materią na sygnały obserwowalne.
Dietrich
[dị:trıś]
Marlene Wymowa, właśc. Maria Magdalena von Losch Wymowa, ur. 27 XII 1901, Schöneberg (obecnie część Berlina), zm. 6 V 1992, Paryż,
niem. aktorka filmowa;
półsyntetyczny antybiotyk z grupy tetracyklin;
dominowanie, panowanie cech,
genet. zjawisko polegające na tym, że na fenotyp heterozygoty wpływa tylko 1 z 2 obecnych w komórce alleli danego genu;
dżelada, Theropithecus gelada,
gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych; zamieszkuje północną część Wyż. Abisyńskiej, aż po wybrzeże M. Czerwonego; żyje na wys. 2000–4500 m n.p.m. — najwyżej spośród wszystkich małp wąskonosych;
echolokacja
[gr. ēchṓ ‘dźwięk’, ‘odgłos’, ‘echo’, łac. locus ‘miejsce’],
fiz. aktywna metoda poszukiwania, wykrywania i określania położenia (lokacji) obiektów za pośrednictwem sygnałów nadanych (wysłanych przez źródło — operatora);
Engel
[ẹŋgəl]
Marian, ur. 24 V 1933, Toronto, zm. 16 II 1985, tamże,
pisarka kanadyjska, tworząca w języku angielskim;
substancje umożliwiające, wzmagające lub ochraniające aktywność katalityczną enzymów;
enzymy
[gr. en zýmē ‘w zaczynie’],
biokatalizatory, dawniej fermenty,
białkowe katalizatory reakcji chemicznych w układach biologicznych.
fitochrom
[gr. phytón ‘roślina’, chrṓma ‘barwa’],
fizjol. niebieski barwnik, receptor światła w procesach fotomorfogenezy, występujący powszechnie w komórkach i tkankach wszystkich roślin.

Słownik języka polskiego PWN

aktywny
1. «przejawiający inicjatywę, biorący żywy udział w czymś»
2. «o urządzeniach, systemach: zdolny do działania»
3. «zdolny do reakcji chemicznej lub przyśpieszający ją»
4. «podlegający intensywnym procesom fizycznym lub chemicznym»

• aktywnie • aktywność
aktywne okno inform. «okno, do którego w danym momencie odnoszą się wszystkie polecenia użytkownika»
aktywny wypoczynek «wypoczynek połączony z uprawianiem sportów»
węgiel aktywny, aktywowany «odmiana węgla o porowatej powierzchni i właściwościach adsorpcyjnych, stosowana m.in. w filtrach do wody i maskach gazowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia