aktywna

Encyklopedia PWN

kraje rozwijające się, kraje słabo rozwinięte, kraje zacofane, kraje nieuprzemysłowione, Trzeci Świat, Południe,
terminy używane na określenie bardzo zróżnicowanej grupy państw (ponad 140) Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii, z reguły postkolonialnych, które w większości uzyskały niepodległość po II wojnie światowej (wcześniej państwa Ameryki Łacińskiej, Liberia).
kuna amerykańska, Martes americana,
ssak drapieżny z rodziny łasicowatych;
naród zamieszkujący głównie Kurdystan, poza jego granicami najwięcej K. żyje w Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Azerbejdżanie, Afganistanie, liczna była emigracja K. do Europy (gł. do Niemiec i Szwecji);
Kydland Finn E., ur. 1943, Ålgård k. Stavanger,
ekonomista norweski;
określenie powstałe we Francji w okresie walki mieszczaństwa przeciwko absolutyzmowi, gdy przedstawiciele „stanu trzeciego”, domagający się radykalnych zmian społeczno-politycznych, zasiadali w Stanach Generalnych (zwołanych 1789) po lewej, a reprezentanci duchowieństwa, arystokracji i szlachty — po prawej stronie króla; zostało rozpowszechnione w XIX w. jako zbiorcze określenie orientacji ideologicznych ugrupowań domagających się zmian gospodarczych, społecznych oraz polityczno-ustrojowych.
naród tworzący podstawową ludność Litwy,
aktywny lub bierny lokomocyjny ruch organizmów w powietrzu;
lotopałanka, workolot, Petaurus australis,
austral. ssak z nadrzędu torbaczy, z rodziny lotopałankowatych (Petauridae);
mangusta egipska, ichneumon, Herpestes ichneumon,
ssak drapieżny z rodziny mangustowatych;
terytorium historyczne w dorzeczu środkowej Wisły.
metabolity
[gr.],
związki chemiczne powstające w organizmach żywych w wyniku przemiany materii;
Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych, ang. International Trade Union Confederation (ITUC), fr. Confédération syndicale internationale (CSI),
międzynar. organizacja związków zaw., zał. 1 XI 2006;
Mikuni, Mikuni-sammyaku,
pasmo górskie w Japonii (Honsiu);
Milton
[mı̣ltən]
John Wymowa, ur. 9 XII 1608, Londyn, zm. 8 XI 1674, Chalfont Saint Giles (hrab. Buckinghamshire),
angielski poeta, także myśliciel, działacz społeczny i polityczny.
monomer
[gr. mónos ‘jedyny’, méros ‘część’],
związek chemiczny, którego cząsteczki mogą ulegać polimeryzacji z identycznymi lub innymi cząsteczkami (zw. wówczas komonomerami), mającymi tzw. centra aktywne, tzn. wiązanie podwójne lub potrójne, niezbyt trwały pierścień, grupy funkcyjne chemicznie aktywne (np. aminową, karboksylową) albo ruchliwy atom wodoru;
Moszczeńska-Rzepecka Izabela, ur. 28 X 1864, Rzeczyca, zm. 20 III 1941, Warszawa,
publicystka, działaczka społ. i polityczny;
Nietzsche
[nị:czə]
Friedrich Wilhelm Wymowa, ur. 15 X 1844, Röcken k. Lützen, zm. 25 VIII 1900, Weimar,
filozof niemiecki.
norka amerykańska, norka kanadyjska, wizon, Mustela vison,
gatunek ssaka z rodziny łasicowatych;
norka europejska, nurka, Mustela lutreola,
gatunek z rodziny łasicowatych;
zwierzę futerkowe pochodzące od norki amerykańskiej;

Słownik języka polskiego PWN

aktywny
1. «przejawiający inicjatywę, biorący żywy udział w czymś»
2. «o urządzeniach, systemach: zdolny do działania»
3. «zdolny do reakcji chemicznej lub przyśpieszający ją»
4. «podlegający intensywnym procesom fizycznym lub chemicznym»

• aktywnie • aktywność
aktywne okno inform. «okno, do którego w danym momencie odnoszą się wszystkie polecenia użytkownika»
aktywny wypoczynek «wypoczynek połączony z uprawianiem sportów»
węgiel aktywny, aktywowany «odmiana węgla o porowatej powierzchni i właściwościach adsorpcyjnych, stosowana m.in. w filtrach do wody i maskach gazowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia