optyka aktywna
 
Encyklopedia PWN
optyka aktywna,
system korygujący jakość obrazu w teleskopie opt. przez ciągłą modyfikację kształtu zwierciadła głównego i dobieranie odpowiedniego położenia zwierciadła wtórnego;
zwierciadła, zwłaszcza największe i ciężkie, są narażone na odkształcenia, gł. przy zmianie położenia teleskopu (gdy śledzi się ruch obiektów na niebie) oraz na skutek zmian temperatury, wiatrów itp.; chwilową deformację zwierciadła wyznacza się na podstawie rozmycia obrazu gwiazdy i następnie eliminuje za pomocą układu sterowanych komputerowo kilkudziesięciu ruchomych wsporników zwierciadła (z częst. od kilku sekund do kilku minut).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia