aktywna

Encyklopedia PWN

displej
[ang.],
wyświetlacz,
urządzenie optoelektroniczne do obrazowania informacji;
dziedzina nauk biologicznych, a ściślej genetyki, której zadaniem jest wyjaśnienie molekularnych podstaw procesu dziedziczenia;
ekon. jeden z głównych typów gospodarek, wyróżniony ze względu na rodzaj regulacji procesów gospodarczych.
wielki obszar wyżynno-górski w Ameryce Północnej, w zachodniej części Kanady i Stanów Zjednoczonych, a także w większości państw Ameryki Środkowej;
klasa aktywnych galaktyk o jasnościach przekraczających typowe jasności galaktyk.
lizozym
[gr.],
enzym należący do klasy hydrolaz, rozkłada wiązania glikozydowe między N-acetylo-D-glukozaminą a kwasem N-acetylomuraminowym w mureinie, polisacharydowo-peptydowym składniku otoczki bakterii Gram-dodatnich;
Ludwik XIV, z dyn. Burbonów, ur. 5 IX 1638, Saint-Germain-en-Laye, zm. 1 IX 1715, Wersal,
król Francji.
z filozoficznego punktu widzenia jest to niezachodzenie sprzeczności;
możność, gr. dýnamis, łac. potentia,
filoz. zespół właściwości danego bytu urzeczywistniający się dzięki aktom (akt);
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
Alberta
[ạlbə̣:r] Wymowa,
prow. w południowo-zachodniej Kanadzie;
kazaska partia polit., utworzona przez grupę inteligencji po wybuchu rewolucji lutowej 1917 w Rosji;
ambystoma tygrysia, Ambystoma tigrinum,
płaz ogoniasty z rodziny ambystomowatych;
Andy, Los Andes, Cordillera de los Andes,
wielki system górski w Ameryce Południowej.
Arystoteles, Aristotélēs, ur. 384 p.n.e., Stagira (Tracja), zm. 322 p.n.e., Chalkis na wyspie Eubei,
filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności.
gaz lub mieszanina gazów stanowiąca sztucznie wytworzone środowisko procesu technologicznego;
badylarka, Micromys minutus,
ssak z rodziny myszowatych;

Słownik języka polskiego PWN

aktywny
1. «przejawiający inicjatywę, biorący żywy udział w czymś»
2. «o urządzeniach, systemach: zdolny do działania»
3. «zdolny do reakcji chemicznej lub przyśpieszający ją»
4. «podlegający intensywnym procesom fizycznym lub chemicznym»

• aktywnie • aktywność
aktywne okno inform. «okno, do którego w danym momencie odnoszą się wszystkie polecenia użytkownika»
aktywny wypoczynek «wypoczynek połączony z uprawianiem sportów»
węgiel aktywny, aktywowany «odmiana węgla o porowatej powierzchni i właściwościach adsorpcyjnych, stosowana m.in. w filtrach do wody i maskach gazowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia