przewodniki
 
Encyklopedia PWN
Dobrymi przewodnikami ciepła są metale (przewodność cieplna). W wypadku przewodników elektrycznych, zależnie od mechanizmu przewodzenia rozróżnia się: przewodniki pierwszego rodzaju (np. metale i grafit) — nośnikami ładunku elektrycznego są elektrony mogące się przemieszczać swobodnie między jonami sieci krystalicznej, prąd elektryczny w zasadzie nie wywołuje w nich żadnych zmian chemicznych ani nie zmienia ich masy; przewodniki drugiego rodzaju (np. zjonizowane gazy i elektrolity, sole w stanie ciekłym, roztwory soli, kwasów, zasad) — nośnikami ładunku elektrycznego są w nich jony dodatnie i ujemne; szczególnym rodzajem przewodnika jest gorąca plazma odznaczająca się bardzo dobrym przewodnictwem elektrycznym. Wielkością charakteryzującą makroskopowe właściwości przewodników jest przewodność elektryczna właściwa (konduktywność).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia