przewodnictwo cieplne
 
Encyklopedia PWN
przewodnictwo cieplne,
fiz. proces przepływu ciepła w ośrodkach ciągłych (stałych, ciekłych i gazowych) polegający na przekazywaniu energii kinetycznej bezładnego ruchu cząsteczek ośrodka z części układu o wyższej temperaturze do cząsteczek z części układu o temperaturze niższej.
W odróżnieniu od zjawiska konwekcji w procesie przewodnictwa cieplnego nie występują makroskopowe ruchy ośrodka. Wielkością charakteryzującą przewodnictwo cieplne substancji jest jej przewodność cieplna. Ilość ciepła Q przepływającego przez wydzielony element objętości danego ciała jest proporcjonalna do gradientu temperatury, przekroju poprzecznego tego elementu i czasu przepływu (prawo Fouriera): Q = λT/d)St, gdzie T — temperatura bezwzględna, d — grubość elementu, S — jego przekrój, t — czas, λ — przewodność cieplna właściwa.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia