krystalografia fizyczna
 
Encyklopedia PWN
zajmuje się też metodami obliczania (na podstawie znajomości struktury kryształu) pewnych parametrów fiz. ciała krystal. (np. współczynnika załamania światła, wytrzymałości na rozerwanie, współczynnika rozszerzalności cieplnej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia