rozszerzalność cieplna
 
Encyklopedia PWN
rozszerzalność cieplna, dylatacja cieplna,
fiz. zmiana rozmiarów ciała podczas ogrzewania;
jest wynikiem wzrostu energii ruchu jego cząsteczek, prowadzącego do zwiększenia średnich odległości między nimi. Ilościowo rozszerzalność cieplną ciał charakteryzuje współczynnik rozszerzalności objętościowej α, określający względny przyrost objętości ciała po jego ogrzaniu o 1K; jego wartość jest największa dla gazów, dla gazu doskonałego wynosi 1/273K–1; dla ciał stałych wprowadza się też współczynnik rozszerzalności liniowej λ, określający względne wydłużenie ciała po jego ogrzaniu o 1K; dla ciał anizotropowych λ zależy od wybranego w ciele kierunku; dla ciał izotropowych α = 3λ. Równania: V = V0(1 + αΔT) i l = l0(1 + λΔ T), określają odpowiednio zwiększenie objętości (z V0 do V) i długości (z l0 do l) spowodowane wzrostem temperatury o ΔT. Niektóre ciała w pewnych zakresach temperatury (np. woda w temperaturze ok. 4°C) mają ujemne współczynniki rozszerzalności (tzw. rozszerzalność anomalna).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia