ściśliwość
 
Encyklopedia PWN
ściśliwość, sprężystość objętościowa,
zdolność ciała do odwracalnej zmiany objętości pod wpływem trójosiowego ściskania (np. ciśnienia hydrostatycznego);
najmniejszą ś. wykazują ciała stałe, a największą — gazy; ś. zależy od ciśnienia i od temperatury, a ś. ciał stałych — także od kierunku osi krystalograf.; ś. opisuje się za pomocą modułu ściśliwości (modułu sprężystości objętościowej) K = –V(∂p/∂V), gdzie V — objętość, p — ciśnienie; odwrotność K nosi nazwę współczynnika ś. κ (κ = 1/K); wartość K zależy od warunków, w jakich następuje zmiana objętości ciała, toteż rozróżnia się moduł ś. przy sprężaniu adiabatycznym i izotermicznym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia