konwekcja
 
Encyklopedia PWN
konwekcja
[łac.],
fiz. ruch makroskopowych obszarów płynu (cieczy lub gazu) pod wpływem czynników zewnętrznych (konwekcja wymuszona) lub różnicy gęstości (konwekcja swobodna lub naturalna);
konwekcja jest wywołana dążeniem układu do osiągnięcia równowagi termodynamicznej; powoduje szybkie wyrównywanie składu chemicznego i właściwości fizycznych płynu; czasem konwekcją nazywa się wyłącznie konwekcyjną wymianę ciepła (unoszenie ciepła), prowadzącą do wyrównywania temperatury w płynie. Konwekcja swobodna odgrywa dużą rolę w procesach zachodzących w atmosferze (powstawanie chmur kłębiasto-deszczowych, prądów pionowych i in.) i oceanach (prądy morskie), w transporcie energii w płaszczu Ziemi (stanowiąc — jak się powszechnie sądzi — przyczynę ruchu płyt litosfery) oraz wewnątrz gwiazd.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia