przewodność cieplna
 
Encyklopedia PWN
jest miarą szybkości przenoszenia ciepła w ośr. ciągłym; zależy od rodzaju substancji, z której składa się ciało, jego kształtu i wymiarów (jednostka W/K). Przewodność cieplna kanału cieplnego o przekroju poprzecznym S i długości d jest równa: F = λS/d, gdzie λ — przewodność cieplna właściwa wyrażona w W/(m · K); wartość λ dla gazów wynosi 0,005–0,5 W/(m · K) i rośnie ze wzrostem temperatury (z wyjątkiem bardzo wysokich i b. niskich ciśnień), dla cieczy wynosi 0,09–0,7 W/(m · K) i na ogół maleje z temperaturą, dla ciał stałych wynosi 0,02–416 W/(m · K), przy czym najmniejsza jest dla ciał porowatych i włóknistych, największa dla metali; przewodność cieplna metali jest proporcjonalna do przewodności elektrycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia