Wiedemanna–Franza–Lorentza prawo
 
Encyklopedia PWN
Wiedemanna–Franza–Lorentza prawo
[p. wi:dəmana franca lorenca],
fiz. prawo wyrażające związek między cieplną przewodnością właściwą metalu λ i jego elektryczną przewodnością właściwą σ a temperaturą bezwzględną T:
λ/σ = cT (c — stała jednakowa dla wszystkich metali, c = 3kB2e−2, gdzie kB — stała Boltzmanna, e — ładunek elektronu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia