przewodność elektryczna
 
Encyklopedia PWN
co do wartości równa odwrotności wartości oporu elektrycznego. Przewodność elektryczna czynna (konduktancja) G, przewodnika w obwodzie stałego prądu elektr. zależy gł. od jego geometrii i materiału, z którego jest zrobiony; przewodność elektryczna przewodnika o stałym przekroju S i długości d wyraża się wzorem G = σS/d, gdzie σ — przewodność elektryczna właściwa (konduktywność) charakteryzująca rodzaj materiału przewodnika. Przy przepływie przez przewodnik prądu sinusoidalnie zmiennego wprowadza się pojęcie przewodność elektryczna pozornej (admitancji), będącej wielkością zespoloną, której moduł jest równy
, gdzie B — przewodność elektryczna bierna (susceptancja). Jednostką przewodności elektrycznej jest simens.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia