przewodniki elektryczne

Encyklopedia PWN

fiz. ciała dobrze przewodzące ciepło (przewodniki cieplne) lub prąd elektryczny (przewodniki elektryczne) w warunkach normalnych (temperatura 0°C, ciśnienie 1013,25 hPa).
zjawisko przepływu prądu elektrycznego przez ośrodek pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego.
zjawisko przepływu prądu elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie elektryczne.
fiz. jedna z postaci, w której przejawia się pole elektromagnetyczne;
analogie fiz. w opisie przewodnictwa cieplnego i przewodnictwa elektrycznego (wynikające stąd, że równanie przewodnictwa cieplnego opisuje również dyfuzję i rozchodzenie się kwazistacjonarnego pola elektromagnetycznego w przewodnikach).
zool. zmysł służący do odczuwania zmian rozkładu potencjałów elektrycznych na powierzchni ciała, występujący u niektórych ryb spodoustych oraz elektrycznych, a także u żyjących w mętnych, błotnistych wodach Afryki oraz Ameryki Południowej tzw. ryb słaboelektrycznych, jak mruki i pokrewne węgorzowi elektrycznemu gymnotowce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia