Afryki

Encyklopedia PWN

Za pierwszy f.Cz.A. przyjęto uznawać dokument Afryka nad Sekwaną zrealizowany 1955 w Paryżu przez Senegalczyka P. Vieyrę na temat murzyńskiej emigracji w Europie.
Republika Południowej Afryki, Południowa Afryka,
państwo w południowej Afryce, nad Oceanem Atlantyckim i Oceanem Indyjskim
ugrupowanie polit. powstałe w połowie lat 70. XX w., skupiające Angolę, Botswanę, Mozambik, Tanzanię, Zambię, od 1980 Zimbabwe, od 1990 Namibię, od 1994 RPA;
Partia Narodowa Afryki Południowej, ang. National Party of South Africa, afrikaans Nasionale Party van Suid-Afrika (NP),
partia polit. w RPA, zał. 1912.
Federacja Afryki Centralnej, Central African Federation,
1953–63 federacja bryt. posiadłości w Afryce obejmująca tereny współcz. państw Malawi, Zambia i Zimbabwe, → Rodezji i Niasy, Federacja.
Gwiazda Afryki, ang. The Africa Star,
pamiątkowe odznaczenie brytyjskie;
Gwiazdy Afryki, Order, fr. Ordere de l’Étoile Africaine,
odznaczenie Królestwa Belgii,
Organizacja Ludu Afryki Południowo-Zachodniej — Namibii, ang. South West Africa People’s Organization of Namibia (SWAPO),
partia polit. w Namibii,

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia