leczenie
 
Encyklopedia PWN
leczenie, terapia,
wszelkie metody postępowania mające na celu przywrócenie zdrowia lub złagodzenie objawów choroby.
Istnieje wiele różnych podziałów metod leczenia. Rozróżnia się: leczenie objawowe, polegające na usuwaniu i łagodzeniu objawów choroby (zwalczanie bólu, obniżenie gorączki); leczenie przyczynowe, najbardziej racjonalne, skierowane przeciwko przyczynie wywołującej chorobę (np. zastosowanie antybiotyków niszczących bakterie chorobotwórcze, uzupełnianie niedoborów, zabieg chirurgiczny); leczenie paliatywne, łagodzące objawy choroby, najczęściej nieuleczalnej, bez leczenia jej przyczyny. Inny podział wyróżnia: leczenie zachowawcze, to jest leczenie przez podawanie odpowiednich leków w celu opanowania choroby, stosowane m.in. w chorobach wewnętrznych, zakaźnych, skórnych, przenoszonych drogą płciową; leczenie chirurgiczne, opierające się na zabiegach leczniczych krwawych (operacje) lub bezkrwawych (nastawianie zwichnięć, leczenie złamań wyciągami itp.); leczenie endoskopowe, polegające na usuwaniu kamieni, polipów, ostrzykiwaniu krwawiących wrzodów, żylaków w czasie badań endoskopowych. W zależności od stosowanych metod leczenia wyróżnia się: leczenie farmakologiczne, czyli leczenie za pomocą leków, hormonoterpię, immunoterapię, hemoterapię, leczenie dietetyczne, działające poprzez zasadniczą zmianę zawartości jakiegoś składnika pokarmowego (dieta bogatobiałkowa, niskobiałkowa, niskowęglowodanowa, bezsolna itp.), leczenie sanatoryjno-uzdrowiskowe — leczenie klimatyczne (klimatoterapia, balneoterapia), fizykoterapię, laseroterapię, elektrolecznictwo, leczenie ultradźwiękami, psychoterapię (leczenie za pomocą oddziaływania psychoterapeutycznego), hypnoterapię (leczenie za pomocą snu) i in. W wielu jednostkach chorobowych leczenie jest zakończone rehabilitacją.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia