fizykoterapia
 
Encyklopedia PWN
fizykoterapia
[gr. phýsikos ‘naturalny’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’],
dział fizjoterapii, w którym wykorzystuje się do leczenia, rehabilitacji i profilaktyki zarówno występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizykalne (czynniki termiczne, promieniowanie słoneczne), jak i czynniki fizykalne wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia dostarczające energii cieplnej, prądów małej, średniej lub wielkiej częstotliwości, promieniowania świetlnego, nadfioletowego, podczerwonego, ultradźwięków;
w którym wykorzystuje się do leczenia, rehabilitacji i profilaktyki zarówno występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizykalne (czynniki termiczne, promieniowanie słoneczne), jak i czynniki fizykalne, wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia dostarczające energii cieplnej, prądów małej, średniej lub wielkiej częst., promieniowania świetlnego, nadfioletowego, podczerwonego, ultradźwięków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia