elektroterapia
 
Encyklopedia PWN
elektroterapia
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’],
elektrolecznictwo, elektrostymulacja terapeutyczna,
dział lecznictwa fizykalnego (fizykoterapii), zajmujący się leczeniem zachowawczym, w którym do celów leczn. wykorzystuje się prąd stały oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości, wytwarzane przez specjalne urządzenia elektroterapeutyczne;
do zabiegów z zakresu elektroterapii wykorzystuje się: prąd stały — np. do galwanoterapii, jontoforezy oraz kąpieli elektr.-wodnych; prądy impulsowe małej częst. (do 1 kHz) — do diadynamicznych prądów; wielkiej częst. (powyżej 100 kHz) — w diatermii krótkofalowej i w arsonwalizacji; każdy z rodzajów prądu elektr. odznacza się innym działaniem leczniczym.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia