endoskopowe

Encyklopedia PWN

med. urządzenie do pomiaru prędkości przepływu krwi, płynów i gazów, wykorzystujące zjawisko Dopplera;
leczenie, terapia,
wszelkie metody postępowania mające na celu przywrócenie zdrowia lub złagodzenie objawów choroby.
cholangiografia
[gr. cholḗ ‘żółć’, angeíon ‘naczynie’, gráphō ‘piszę’],
radiograficzne badanie dróg żółciowych;
Nowakowski Kazimierz Bonawentura, ur. 14 VII 1879, Inowrocław, zm. 26 IV 1952, Poznań,
chirurg;
diagnostyka
[gr. diagnōstikós ‘umiejący rozpoznawać’],
dział medycyny zajmujący się metodami rozpoznawania zespołów chorobowych;
gastrofiberoskop
[gr. gastḗr ‘żołądek’, łac. fibra ‘włókno’, gr. skopéō ‘oglądam’],
rodzaj fiberoskopu;
Nitze Maximilian Carl, ur. 1848, zm. 1906,
pracownik niem. kliniki ginekologicznej;

Słownik języka polskiego PWN

endoskop «przyrząd do oglądania wewnętrznych jam ciała»
• endoskopowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia