cholangiografia
 
Encyklopedia PWN
cholangiografia
[gr. cholḗ ‘żółć’, angeíon ‘naczynie’, gráphō ‘piszę’],
radiograficzne badanie dróg żółciowych;
polega na wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego (radiogramu) po podaniu środkacieniującego: doustnie (w przeddzień badania) lub dożylnie (ok. pół godziny przed badaniem); dzięki selektywnemu gromadzeniu się odpowiednio dobranego środka cieniującego w wątrobie, a następnie wydzielaniu go do dróg żółciowych można je uwidocznić na błonie rentgenowskiej lub ekranie monitora; środek cieniujący można też podawać metodą endoskopową za pomocą cewnika wprowadzanego drogą pokarmową do ujścia dróg żółciowych w dwunastnicy — tzw. ch. endoskopowa wsteczna. Ch. może być także wykonywana podczas zabiegu operacyjnego — tzw. ch. śródoperacyjna (interwencyjna) — za pomocą zestawu rentgenowskiego z torem wizyjnym do badań angiograficznych; środek cieniujący jest wówczas wprowadzany za pomocą strzykawki bezpośrednio do przewodów żółciowych. Ch. jest często łączona z cholecystografią.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia