śródoperacyjna

Encyklopedia PWN

cholangiografia
[gr. cholḗ ‘żółć’, angeíon ‘naczynie’, gráphō ‘piszę’],
radiograficzne badanie dróg żółciowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia