zachowawcze

Encyklopedia PWN

konserwatywne stronnictwo polit.;
układ zachowawczy, układ konserwatywny,
fizyczny układ (mech., elektr., elektromech.), w którym nie występuje ani wymiana energii z otoczeniem, ani jej zmiana wewnątrz układu na ciepło;
konserwatyzm
[łac. conservatus ‘zachowany’],
postawa, którą charakteryzuje przywiązanie do istniejącego, zakorzenionego w tradycji stanu rzeczy (wartości, obyczajów, praw, ustroju politycznego itp.) oraz niechętny stosunek do gwałtownych zmian i nowości;
potencjał
[łac.],
fiz., mat. wielkość pomocnicza służąca do opisu pola wektorowego lub tensorowego (pole fizyczne).
proces związany z wszelkimi zjawiskami kulturowymi, polegający na pojawieniu się i rozprzestrzenianiu albo zaniku lub zmianie statusu elementów materialnych i symbol. danego społeczeństwa; pojęcie „zmiana kulturowa” jest także stosowane na określenie procesów powstawania, rozwoju i zaniku poszczególnych, zlokalizowanych geograficznie kultur.
med. niedomykalność lub zwężenie zastawki aortalnej serca;
ros. ugrupowanie lit. działające w Petersburgu 1811–16;
porozumienie międzypartyjne w Rosji, utworzone 21 X 1917 w Moskwie;
Blounta choroba
[ch. blanta],
martwica jałowa kłykcia przyśrodkowego piszczeli,
zaburzenie kostnienia śródchrzęstnego o charakterze uogólnionym, prowadzące do szpotawości kolana;
bóle piekące, kauzalgia,
bardzo dotkliwe bóle o charakterze pieczenia;
Cromwell
[krọmuel]
Oliver Wymowa, ur. 25 IV 1599, Huntingdon (hrab. Cambridgeshire), zm. 3 IX 1658, Londyn,
angielski wódz i mąż stanu, lord protektor Anglii, Szkocji i Irlandii.
Dirichleta kryterium, kryterium Lagrange’a,
warunek dostateczny równowagi trwałej zachowawczego układu mechanicznego mówiący, że położenie układu zachowawczego odpowiadające minimum jego energii potencjalnej jest położeniem równowagi trwałej układu.
dyskopatia
[gr.],
med. uszkodzenie krążka (krążków) międzykręgowego prowadzące do przepukliny lub wypadnięcia jądra miażdżystego;
prywatna organizacja piktorialistów (piktorializm) pol. działająca 1929–39;
nauka o ulepszaniu dziedzicznych cech roślin uprawnych (zwana też genetyką stosowaną) oraz działalność praktyczna zmierzająca do wytworzenia plenniejszych i lepszych jakościowo odmian;
med. obecność w ustroju kamieni (med. ), twardych złogów utworzonych najczęściej z soli mineralnych;

Słownik języka polskiego PWN

leczenie zachowawcze «leczenie chorego organu bez interwencji chirurga»
zachowawczy
1. «mający na celu utrzymanie dotychczasowego stanu czegoś»
2. «przywiązany do tradycji lub do istniejącego stanu rzeczy; też: świadczący o takiej postawie»

• zachowawczo • zachowawczość
instynkt samozachowawczy, zachowawczy «instynkt pozwalający unikać bodźców zagrażających życiu»
układ zachowawczy «układ fizyczny, w którym nie występuje wymiana energii z otoczeniem ani jej zamiana wewnątrz układu na ciepło»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia