paliatywne

Encyklopedia PWN

zastosowanie różnorodnych technik leczn., pielęgnacyjnych oraz pomocy psychol.-prawnej w celu przedłużenia i poprawy jakości życia nieuleczalnie chorym;
leczenie, terapia,
wszelkie metody postępowania mające na celu przywrócenie zdrowia lub złagodzenie objawów choroby.
operacja
[łac. operatio ‘działanie’],
zabieg operacyjny, zabieg chirurgiczny,
med. wszelkiego rodzaju czynności chirurgiczne, diagnostyczne lub leczn. połączone z naruszeniem ciągłości powłok ciała i/lub otwarciem jam ciała, wykonywane na tkankach i narządach;

Słownik języka polskiego PWN

paliatyw
1. «lekarstwo lub zabieg stosowany w celu uśmierzenia bólu lub złagodzenia objawów choroby, nieusuwający jednak jej przyczyn»
2. «środek połowiczny, nierozwiązujący problemu, ale go łagodzący»

• paliatywny • paliatywnie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia