profilaktyka
 
Encyklopedia PWN
profilaktyka
[gr. prophylaktikós ‘zapobiegawczy’],
zapobieganie, prewencja,
zespół działań i środków stosowanych w zapobieganiu występowaniu zjawisk niepożądanych i negatywnych w przyrodzie, w tym w życiu ludzkim, jednostkowym bądź społ.;
pojęcie „profilaktyka” jest najczęściej stosowane jako: zapobieganie zagrożeniom zdrowia i życia ludzkiego, patologii społ. oraz innym zjawiskom przeciwstawiającym się uznawanym w danej społeczności normom prawnym, moralnym i etycznym; działania zapobiegawcze w poszczególnych dziedzinach życia charakteryzują się odrębną specyfiką co do celów, metod i stosowanych środków; pozwala to na wyodrębnienie poszczególnych dziedzin profilatkyki, takich jak np.: profilatkyka medyczna, profilatkyka społeczna, profilatkyka wychowawcza, profilatkyka środowiskowa, profilatkyka przeciwalkoholowa itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia