promocja zdrowia
 
Encyklopedia PWN
promocja zdrowia,
działalność umożliwiająca ludziom zwiększanie kontroli nad sprawami dotyczącymi zdrowia i prowadząca do jego poprawy (definicja WHO z 1996).
Zakres promocji zdrowia proponowany przez WHO obejmuje edukację zdrowotną, której celem jest kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych, organizację ochrony zdrowia, tworzenie odpowiednich przepisów prawnych oraz profilaktykę chorób; zdrowie jest rozumiane nie tylko jako wartość indywidualna, ale jako zasób, którego posiadanie pozwala jednostkom i grupom (społecznościom) na realizację aspiracji, zaspokajanie potrzeb i tworzenie dóbr; takie pojmowanie zdrowia wprowadza myślenie ekon. do formułowanej w kategoriach biol., psychol. i socjol. definicji zdrowia. W ostatnich latach w ramach promocji zdrowia wyróżnia się kilka grup problemów: eksponowanie znaczenia czynników ryzyka oraz działania edukacyjne zmierzające do wskazania sposobów uniknięcia niektórych chorób (choroby serca, choroby nowotworowe) przez zalecenia dotyczące stylu życia, diety, zachowań; społ. politykę zdrowotną jako część polityki społ. państwa, rozwój środowisk wspierających zdrowie; świadczenia na rzecz zdrowia; społ. odpowiedzialność za własne zdrowie przez prozdrowotny styl życia; ochronę środowiska; wprowadzanie norm dla produkcji i handlu; szacowanie nakładów na nar. programy zdrowotne. Złożoność uwarunkowań zdrowia zakłada konieczność ścisłej współpracy między wieloma sektorami, dotyczy nie tylko ochrony zdrowia, lecz także administracji państw., samorządów i organizacji pozarządowych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia