zdrowie publiczne
 
Encyklopedia PWN
zdrowie publiczne,
ogólnie — zadanie lub wysiłek podejmowany przez społeczeństwo w celu ochrony, promocji i odzyskania zdrowia ludności;
termin „zdrowie publiczne” pojawił się 1848 w Wielkiej Brytanii; została wówczas uchwalona ustawa o zdrowiu publicznym (Public Health Act); w Polsce od 1885 jest wyd. czasopismo „Zdrowie Publiczne”. W XIX i na pocz. XX w. zdrowie publiczne pojmowano gł. jako problem higieny środowiskowej i zwalczania chorób zakaźnych; następnie zaczęto rozumieć promowanie zdrowia i pozytywne oddziaływanie na środowisko przyr. i społ.; w 2. poł. XX w. rozwija się dynamicznie jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, mająca specyficzne pole badawcze. WHO 1973 określiła, że zdrowie publiczne obejmuje problemy dotyczące zdrowia populacji, stanu zdrowotnego ludności, usługi zdrowotne i administrowanie opieką zdrowotną; ob. przez zdrowie publiczne rozumie się naukę i sztukę zapobiegania chorobom, przedłużania życia i promowania zdrowia przez organizację zbiorowych wysiłków społeczeństwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia