dualizm
 
Encyklopedia PWN
dualizm
[łac. dualis ‘dotyczący dwóch’, ‘podwójny’],
filoz. pogląd oparty na przyjęciu istnienia 2 niesprowadzalnych do siebie czynników;
dualizm metafizyczny przyjmuje, że istnieją tylko 2 byty lub 2 wyjściowe tworzywa bytowe (np. duch i materia), a ich przejawami są wszystkie rzeczy; dualizm antropologiczny kwestionuje jedność psychofizyczną człowieka i przyjmuje, że jest on skutkiem połączenia 2 substancji: ducha i ciała (w nowożytności konsekwentny dualizm tego typu głosił R. Descartes, ujmując człowieka jako składającego się z 2 substancji: rozciągłej — materialnej oraz duchowej — myślącej); dualizm etyczny widzi świat jako pole zmagania się 2 pierwiastków: dobrego i złego; historycznie wiązał się on często z manicheizmem i gnozą.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia