etyczny

Encyklopedia PWN

pogląd głoszący, że postępowanie człowieka jest całkowicie wyznaczone przez jego naturę psychofizyczną oraz całokształt warunków, w jakich zachodzi;
filoz. pogląd głoszący, że podstawowym warunkiem postępowania moralnego jest intelektualne poznanie natury dobra;
uświęcony tradycją, powszechnie akceptowany zespół norm moralnych uważanych za najważniejsze.
niesprzeczny system norm regulujący sferę moralnego życia człowieka;
w etyce — skłonność do tworzenia systemów normatywnych, które stawiają człowiekowi skromne wymagania moralne, najczęściej nie wymagające wysiłku.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia