antropologiczny

Encyklopedia PWN

socjol. kierunek w socjologii XIX i XX w., do którego zalicza się koncepcje tłumaczące organizację i strukturę społeczeństw, ich kulturę oraz rozwój działaniem: rasy, dziedziczności i doboru naturalnego;
antropol. opis osobników lub zbiorów osobników ludzkich pochodzących z różnych populacji, a posiadających podobny lub zbliżony zestaw cech morfologicznych, tj. przede wszystkim cech metrycznych: wysokość ciała, wymiary puszki mózgowej i twarzy, ich proporcje wyrażone wskaźnikami oraz cechy opisowe, w tym np. kształt i profil czoła, potylicy, nos i jego liczne szczegóły, brwi, wargi, profil twarzy, kształt żuchwy i wiele innych.
nurt antropologii uznający człowieka za istotę niejednorodną, wielopostaciową, przeciwstawiający się jednoznacznym koncepcjom natury ludzkiej (m.in. Th. Hobbes, F.W. Nietzsche).
antropol. badania antropol. mające na celu oszacowanie prawdopodobieństwa, że dane 2 osoby łączy pokrewieństwo określonego stopnia;
antropol. masowe pomiary antropologiczne ludności danego terenu lub kraju, oprac. statystycznie (→ antropometria).
antropol. punkty stosowane w pomiarach antropometrycznych, → antropometria.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia