Stany Zjednoczone. Partie polityczne
 
Encyklopedia PWN
Stany Zjednoczone. Partie polityczne.
W Stanach Zjednoczonych istnieje w praktyce system dwupartyjny, który tworzą 2 najpotężniejsze partie: Partia Demokratyczna (Democratic Party), istniejąca od lat 20. XIX w., i Partia Republikańska (Republican Party) — 1854. Obie gł. partie nie reprezentują zdecydowanie określonych ideologii politycznych, są pozbawione jednolitego programu i zinstytucjonalizowanych struktur. Swoje działania podporządkowują wymogom walki wyborczej i zapewnieniu sukcesu wyborczego reprezentowanym przez nie elitom. Najwyższą instancją w obu partiach jest, zwoływana co 4 lata, konwencja krajowa. Jej podstawowym zadaniem jest wyłonienie kandydata na urząd prezydenta i wiceprezydenta oraz uchwalenie programu wyborczego. Najwyższym szczeblem struktury organizacyjnej jest komitet krajowy, składający się z przedstawicieli poszczególnych stanów. Za przywódcę partii jest uznawany prezydent lub kandydat na prezydenta. Zasadniczym ogniwem w strukturze obu partii jest organizacja stanowa, której zadaniem jest obsadzanie stanowisk we władzach danego stanu, zwłaszcza stanowiska gubernatora. Nie istnieje pojęcie członkostwa danej partii — za członków uznawani są ci, którzy zarejestrują się w poczet członków partii bądź sami się za takich uważają. Za najważniejszą metodę wyłaniania kandydatów przez partie polityczne uznaje się prawybory, które umożliwiają udział w procesie nominacyjnym; zakończenie tego procesu oznacza początek kampanii wyborczej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia