Stany Zjednoczone. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Stany Zjednoczone. Środki przekazu.
Prasa. Prasa w Stanach Zjednoczonych ma na ogół charakter lokalny, choć kilka tytułów ma zasięg ogólnokrajowy; należą do nich: dziennik „New York Times”, który stał się dziennikiem ogólnokrajowym 1980, „Washington Post”, „Los Angeles Times”, „Christian Science Monitor” i  „The Wall Street Journal”. Pierwszym dziennikiem, który od początku miał charakter ogólnokrajowy, był „USA Today”, wyd. od 1982 w Arlington (Wirginia), a od 1984 mający również swą edycję międzynarodową. W 1999 34 dzienniki osiągały nakład powyżej 250 tys. egz.; ukazywało się ok. 1500 dzienników w języku ang., a ogólny dzienny nakład prasy codziennej wynosił ok. 56,2 mln egz.; niedzielne wydania są specyficzną cechą amer. prasy — wiele z nich liczy ponad 300 stron. W związku ze znacznym wzrostem kosztów produkcji oraz tym, że wiele tytułów ukazujących się dotychczas tylko lokalnie poszerzyło krąg czytelników, zaczęły powstawać grupy i koncerny prasowe. Obecnie odgrywają one kluczową rolę na rynku grupy prasowe wydając ok. 30% dzienników, m.in. Dow Jones & Co. Inc. (20 dzienników), Gannett Co. Inc. (74 dzienniki), Hearst Co. (12 dzienników), Knight Ridder Inc. (33 dzienniki), Newhouse Newspapers (23 dzienniki), E.W. Scripps Co. (19 dzienników), Thomson Newspapers Inc. (50 dzienników), Tribune Co. (15 dzienników). Wśród dzienników największe nakłady osiągają: „The Wall Street Journal”, poranna, niezależna gazeta ekon.-finansowa, wyd. od 1889 w Nowym Jorku, mająca 5 wydań: wschodnie — w Nowym Jorku, środkowozachodnie — w Chicago, południowo-zachodnie — w Dallas, dla strefy Oceanu Spokojnego — w San Francisco oraz eur. — w Brukseli; „Los Angeles Times”, poranna, niezależna gazeta, wyd. od 1881 w Los Angeles; „New York Times”, poranna, niezależna gazeta, wyd. od 1851 jako „New York Daily Times” (obecna nazwa od 1875), wydania międzynar.: Paryż, Lima, Manila, Melbourne, Tokio.
Wśród czasopism najwyższy nakład mają: kult.-polit. mies. „Reader's Digest”, wyd. od 1922 w Pleasantville (stan Nowy Jork); ilustrowany, popularno-nauk. mies. „National Geographic Magazine”, wyd. od 1888, w Waszyngtonie oraz tygodnik polit.-kult. „Time”, wyd. od 1923 w Nowym Jorku, mający również wydania międzynar.: „Time Atlantic” (zał. 1946), „Time Asia” (zał. 1946), „Time South Pacific” (zał. 1946), „Time Latin America” (zał. 1941), „Time Canada” (zał. 1943).
Najważniejsze agencje prasowe: Associated Press (AP), agencja świat., zał. 1848, w Nowym Jorku oraz United Press International (UPI), agencja świat., zał. 1958 z połączenia United Press (zał. 1907) i International News Service (zał. 1909).
Radio i telewizja. Radio rozpoczęło działalność 1920 w Pittsburghu; od 1922 działa Krajowe Stow. Nadawców (National Association of Broadcasters, NAB), a od 1927 Państw. Komisja do Spraw Radia, przemianowana 1934 na Państw. Komisję do Spraw Łączności i Masowego Przekazu (Federal Communications Commission, FCC), która rozdziela częstotliwości i przyznaje koncesje nowym stacjom. W Stanach Zjednoczonych działają komercyjne i niekomercyjne nadawcze sieci radiowe skupione w wielkich towarzystwach; najstarszym radiowym towarzystwem komercyjnym jest National Broadcasting Co, Inc. (NBC), zał. 1926, zrzeszający 8 własnych i 206 afiliowanych; kolejno powstawały: Columbia Phonograph Broadcasting System Inc. (CBS), zrzeszający 22 własne i 440 afiliowanych stacji; Mutual Broadcasting System Inc. (MBS), zał. 1934, skupiający ponad 900 afiliowanych stacji; American Broadcasting Company (ABC), zał. 1944 i przekształcony 1986 w Capital Cities/American Broadcasting Companies, Inc. (ABC), mający własną sieć radiową i 21 własnych stacji. Towarzystwa niekomercyjne to: American Public Radio obsługujące 393 publiczne stacje przez satelitę oraz National Public Radio, prywatna korporacja obsługująca stacje w 48 stanach oraz Dystrykcie Kolumbii i w Portoryko. Działają też stacje radiowe nadające programy dla zagranicy zarówno na terytorium Stanów Zjednoczonych, jak i spoza niego. Najstarsza z nich to Radio Station KGEI Inc./The Voice of Friendship, zał. 1939, nadająca swe programy na falach krótkich w językach: ang., hiszp., niem., ros., białoruskim, pol. i ukr.; od 1942 działa Voice of America (Głos Ameryki), stacja kontrolowana przez rząd, nadająca audycje w 42 językach na cały świat.
W 1939 rozpoczęto w Stanach Zjednoczonych regularne nadawanie programów telew., a pierwsza sieć telew. powstała 1949. W 1953 został zatwierdzony jednolity system telewizji kolorowej p.n. National Television System Committee (NTSC), a pierwsza stacja tego systemu rozpoczęła emisję 1956 w Chicago. W 1960 już 98% ludności Stanów Zjednoczonych mogło odbierać program w kolorze; podobnie jak sieci radiowe, sieci telew. są również zrzeszone w wielkich korporacjach; największe z nich to: komercyjne — NBC-TV, skupiająca 5 własnych i 215 afiliowanych stacji telew.; CBS-TV, skupiająca 6 własnych i 214 afiliowanych stacji; ABC-TV skupiająca 8 własnych i 211 afiliowanych stacji telewizyjnych. Komercyjna sieć kablowa działa w ramach korporacji Turner Broadcasting, będącej właścicielem Cable News Network (CNN), TSB — kanału nadającego gł. programy rozrywkowe i filmy oraz TNT — kreskówki dla dzieci i filmy niekomercyjne; także Multimedia Cablevision Inc., obsługująca ponad 300 tys. subskrybentów oraz USA Network (Cable). Ponadto działa telewizja publiczna — Public Broadcasting Service (PBS) finansowana z prywatnych subskrypcji i funduszy rządowych, która nadaje programy przez sieć 341 stacji niezależnych i niekomercyjnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia