Mołdawia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Mołdawia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1994 (znowelizowana 2000) Mołdawia jest republiką, na jej czele stoi prezydent wybierany na 5-letnią kadencję przez parlament. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Parlamentu (Parlamentul), którego 101 deputowanych jest wybieranych w głosowaniu powszechnym na 4 lata. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, którym kieruje premier powoływany przez parlament na wniosek prezydenta. Władza sądownicza należy do niezawisłych sądów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia