Mołdawia. Muzyka
 
Encyklopedia PWN
Mołdawia. Muzyka.
Ludowa muzyka z nawarstwionymi wpływami rumuńskimi, tur., ukr. i ros. opiera się gł. na diatonice, skalach ze zwiększoną sekundą, a także na pentatonice i skalach wąskozakresowych. Z reguły jednogłosowa pieśń lud. (m.in. popularna doina), uprawiana przez lud. muzykantów-śpiewaków, zw. lautarami, charakteryzuje się bogatą melizmatyką. Tańce (moldoveneasca oleandra, hora, sirba) wykonywano z udziałem tarafów — lud. orkiestr o bogatym instrumentarium (trombita, caval, kobza, muscal, cymbały, dudy, także skrzypce). Profesjonalna muzyka mołd. zaczęła się rozwijać po przyłączeniu Besarabii do Rosji (1812). W Kiszyniowie powstała pierwsza uczelnia muz. (1901), później Teatr Muz.-Dram. (1933), orkiestra symfoniczna (1935); po utworzeniu Mołd. SRR (1940) powstały: filharmonia, konserwatorium, szkoły muz.; działają też zespoły ludowe. Twórczość kompozytorów opiera się gł. na rodzimym folklorze muz. (D. Herszfeld, S. Neaga, E. Łazariew, W. Polakow, W. Zagorski i in.). Po uzyskaniu przez Mołdawię niepodległości (1991) pojawiły się też tendencje wzbogacenia języka muz. o osiągnięcia XX-wiecznej muzyki europejskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia