Mołdawia. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Mołdawia. Warunki naturalne.
Mołdawia zajmuje międzyrzecze Dniestru i Prutu (Besarabia) oraz wąski pas na l. brzegu Dniestru (Naddniestrze); powierzchnia równinna, pocięta głębokimi dolinami rzecznymi i wąwozami; występuje kras; średnia wys. 147 m; ponad 75% pow. na wys. poniżej 200 m; najwyższe wzniesienia: Kodry (wysokość do 429 m) i Tołtry (część Wyż. Podolskiej). Klimat umiarkowany kontynent., na południu suchy ze stosunkowo łagodną zimą i długim gorącym latem; średnia temp. w styczniu od –5°C na północy do –3°C na południu, w lipcu odpowiednio 19°C i 22°C (w Kiszyniowie absolutne minimum –30°C, maksimum 39°C); roczna suma opadów 400 mm na południu do 560 mm na północy; opady gł. wiosenno-letnie o charakterze ulew; pokrywa śnieżna ustala się jedynie podczas najchłodniejszych zim; przeważają wiatry północno-zachodnie; zimą częste odwilże. Rzeki: Dniestr (dł. w granicach Mołdawii 657 km) z dopływami Stary Reut, Byk i Botna oraz Prut (graniczna na dł. 695 km) należą do dorzecza M. Czarnego. W części wyżynnej zachowały się dąbrowy (lesistość kraju ok. 9%), nad rzekami — lasy łęgowe; stepy (od kwietnych po ostnicowe) zostały niemal w całości zaorane (gleby czarnoziemne). Rezerwat Kodry (ponad 5 tys. ha) utworzony 1971 dla ochrony kompleksu lasów liściastych (dąb, jesion, grab, buk, lipa); pod ochroną aklimatyzowane maral i jeleń.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia