Mołdawia. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Mołdawia. Środki przekazu
W 1989 ukazywało się w Mołdawii 200 oficjalnie zarejestrowanych dzienników (z czego 85 w języku mołd.) oraz 65 czasopism (z czego 30 w języku mołd.). Wśród dzienników najwyższy nakład osiąga organ rządu i parlamentu, „Moldova Suverena”, wyd. od 1924 w Kiszyniowie, 5 razy w tygodniu w języku mołd. (105 tys. egz.); poza tym „Niezawisimaja Mołdowa”, zał. 1925, wyd. w języku ros., nakład 60 tys. egz.; organ rządowy „Viatǎ Satului”, wyd. od 1945 w Kiszyniowie, 3 razy w tygodniu w języku mołd. (50 tys. egz.). Wśród czasopism największy nakład ma lit. tyg. „Literatura şi Artǎ”, wyd. od 1954 w Kiszyniowie w języku mołd. (100 tys. egz.). Agencja prasowa: Moldpres, zał. w Kiszyniowie 1990 (do 1994 p.n. Moldova Press), oficjalna agencja informacyjna; istnieje też prywatna agencja informacyjna Infotag (Kiszyniów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia