Mołdawia. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Mołdawia. Polityka społeczna.
Realizowana przez państwo polityka społ. obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. W ramach zabezpieczenia społecznego z ubezpieczeń społ. są wypłacane emerytury, renty, zasiłki rodzinne, renty inwalidzkie; renciści i inwalidzi są także finansowani przez Mołd. Fundusz Socjalny, utworzony 1991 ze składek przedsiębiorstw i różnych organizacji oraz instytucji. Opieka zdrowotna jest bezpłatna. Nakłady państwa na zabezpieczenie społ. 1999 stanowiły 24% wydatków budżetowych, a na ochronę zdrowia 7,4%. Polityka oświatowa. Do końca lat 80. system oświatowy Mołdawii był zintegrowany z systemem obowiązującym w ZSRR; od 1990 wprowadza się zmiany w programie nauczania: dodano np. literaturę rumuńską i historię Rumunii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia