Egipt. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Egipt. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1971 (poprawki 1980) Egipt jest republiką. Na czele państwa stoi prezydent wybierany na 6-letnią kadencję (z możliwością wyboru na następne kadencje). Kandydaturę prezydenta wyłania parlament większością 2/3 liczby członków; jest on zatwierdzany w referendum ludowym. Prezydent ma szerokie kompetencje ustawodawcze i wykonawcze, m.in. mianuje skład rządu zatwierdzany przez parlament. Przy urzędzie prezydenta działa Rada Prezydencka, pełniąca funkcje doradcze. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu — Zgromadzenia Ludowego wybieranego na 5-letnią kadencję, liczącego 458 deputowanych (448 wyłanianych z wyborach powszechnych, 10 mianowanych przez prezydenta). Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele; rząd jest odpowiedzialny przed prezydentem i parlamentem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia