Egipt. Partie polityczne
 
Encyklopedia PWN
Egipt. Partie polityczne.
Partią rządzącą jest Partia Narodowo-Demokratyczna (Hizb al-Dimuqratiyah al-Wataniyah), założona 1978. Działają również: Narodowo-Postępowa Partia Jednościowa (Hizb al-Tajammu' al-Watani al-Taqaddumi al-Wahdawi), założona 1976, Nowa Partia Wafd (Hizb al-Wafd-al-Jadid), narodowoliberalna — 1983, fundamentalistyczne Bractwo Muzułmańskie — istnieje od 1928.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia