Egipt. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Egipt. Środki przekazu.
Prasa. Wszystkie gazety i czasopisma w Egipcie podlegają zwierzchnictwu Najwyższej Rady Prasy; największe centrum prasowe — Kair; 4 gł. domy wydawnicze to: Al-Ahram, Dar al-Hilal, Dar Achbar al-Jaum oraz Dar at-Tahrir. Prasa jest własnością zatrudnionych w niej pracowników (w 49%) i Rady Doradczej — Szury (w 51%). Najstarszy dziennik, mający jeden z najwyższych nakładów, to „Al-Ahram”, wyd. od 1876 w języku arab. w Kairze (nakład podstawowy 900 tys. egz. — 2003); inne wysokonakładowe dzienniki: „Al-Achbar”, wyd. od 1952 w Kairze w języku arab. (nakład podstawowy 780 tys. egz. — 2003) oraz „Al-Dżumhurijja” wyd. od 1953 (początkowo p.n. „Al-Dżumhurijja asz-Szab”) w języku arab. (nakład 900 tys. egz. — 2003). Wśród czasopism najwyższy nakład osiąga, wyd. od 1944, polit. tygodnik w języku arab. „Achbar al-Jaum” (nakład 1,2 mln egz. — 2003). Główna agencja prasowa: Middle East News Agency (Wikalat Anbai asz-Szarki al-Ausati), zał. 1955 w Kairze; podaje regularny serwis w językach arab., ang. i francuskim. Stowarzyszeniem dziennikarzy jest Foreign Press Association.
Radio i telewizja. Radio rozpoczęło działalność 1928, a telewizja — 1960; są one zarządzane przez Egyptian Radio and Television Corporation (ERTV). Radio nadaje 450 godz. programu dziennie w językach: arab., ang., fr., ormiańskim, niem., gr., wł., hebr i w różnych językach afrykańskich. Telewizja nadaje 22,5 godz. programu dziennie na 3 kanałach. Ponadto w Egipcie działa Middle East Radio (Société Egyptienne de Publicité), zał. 1964, nadające program komercyjny z Londynu (nadajnik 500 kW).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia