Czechy. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Czechy. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1992 Czechy są republiką. Głową państwa jest prezydent, wybierany przez parlament na 5-letnią kadencję. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu z wyborów powszechnych; 200-osobowa Izba Poselska jest wybierana na 4 lata, 81-osobowy Senat — na 6 lat (co 2 lata jest wymieniana trzecia część senatorów). Rząd, do którego należy władza wykonawcza, powołuje i odwołuje prezydent. Najwyższymi organami władzy sądowniczej są Trybunał Konstytucyjny i Najwyższy Sąd Administracyjny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia