Czechy. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Czechy. Ludność.
Czechy zamieszkują gł. Czesi (90,4%, 2001), ponadto Morawianie (3,7%), Słowacy (1,9%), także Polacy, Niemcy, Romowie; wśród wierzących większość stanowią katolicy (39%), ponadto protestanci — gł. na Morawach. Po 1993 przyrost naturalny jest ujemny (−1,6‰, 2006). Przeciętna długość życia: mężczyźni 73 lata, kobiety 80 lat. Ludność jest rozmieszczona nierównomiernie; średnia gęstość zaludnienia 130 osób na km2 (2005); najgęściej zaludnione są obszary w północnej części kraju (152 osoby na km2), najsłabiej kraj południowoczeski (61 osób na km2); gł. miasta: Praga, Brno, Ostrawa, Pilzno, Ołomuniec; przeważają małe (10–20 tys. mieszk.) ośr. miejskie; ludność zawodowo czynna stanowi 52% ogółu mieszkańców; przemysł zatrudnia ok. 38% pracujących, rolnictwo 4%, usługi 58%; bezrobotni stanowią 8,9% zawodowo czynnych (2005).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia