Czechy. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Czechy. Warunki naturalne.
Przeważająca część Czech leży na silnie zdenudowanym, wyżynno-górskim obszarze Masywu Czeskiego, na którego peryferiach z 3 stron wznoszą się stare góry zrębowe Szumawa (wysokość do 1378 m), Las Bawarski, Las Czeski, Rudawy oraz najwyższe w Czechach — Sudety (graniczna z Polską — Śnieżka, 1602 m); w środkowej części Masywu Czeskiego znajduje się zapadlisko tektoniczne — Niz. Połabska z doliną górnej Łaby; na południu — kotliny: Trzebońska i Budziejowicka; na wschodzie kraju leży morawsko-śląski pas obniżeń, oddzielający Masyw Czeski od Karpat. Klimat umiarkowany ciepły; średnia temperatura w styczniu waha się od –1°C na zachodzie do –3°C na wschodzie, w lipcu — od 18°C do 19°C, w górach chłodniej; średnia roczna suma opadów 500–800 mm, w górach ponad 1000 mm; maksimum opadów latem. Główne rz.: Łaba z dopływami Wełtawą, Ohrzą i Izerą, Morawa oraz Odra z Opawą i Olzą; na rzekach liczne zbiorniki retencyjne, m.in. jeziora: Orlickie, Lipieńskie, Slapskie na Wełtawie; w kotlinach Trzebońskiej i Budziejowickiej rozległe stawy (hodowla gł. karpia); liczne źródła miner., w tym cieplice m.in. Karlowe Wary (73°C), Jańskie Łaźnie (29,6°C). Około 30% pow. kraju porastają lasy, gł. iglaste, miejscami mieszane z udziałem buka, jodły i świerka; w górach piętra roślinne. W celu ochrony pierwotnej szaty roślinnej i rzadkich gat. zwierząt utworzono Krkonšský národni park (385 km2) oraz liczne rezerwaty leśne, geol., torfowiskowe i faunistyczne; lasy, gł. w północnej części Czech są bardzo zagrożone i znacznie już zniszczone wskutek dużego zanieczyszczenia powietrza przez przemysł. Obszary chronione zajmują 12,5 tys. km2 (15,7% pow., 2007). W ich skład wchodzą: 4 parki nar., obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty (891), pomniki przyrody (1297); 5 obiektów ma status świat. rezerwatów biosfery. W Czechach są realizowane międzynar. projekty dotyczące poprawy stanu środowiska; od 2002 Czechy otrzymują znaczną pomoc międzynar., m.in. na budowę oczyszczalni ścieków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia