Czechy. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Czechy. Środki przekazu.
Prasa. Wśród dzienników najwyższe nakłady mają: „Mlada Fronta Dnes”, gazeta niezależna, zał. 1945 jako gazeta młodzieżowa (do 1990 — „Mlada Fronta”), wyd. w Pradze (nakład 350 tys. egz., 2003); „Právo”, niezależny (od 1991) dziennik, zał. 1920 (do 1995 p.n. „ Rude Právo”), wyd. w Pradze (250 tys. egz., 2003); bulwarowy „Blesk”, zał. 1992 w Pradze (250 tys. egz., 2003). Wśród tygodników największy nakład ma ilustrowany tyg. rodzinny „Květy”, zał. 1834, wyd. w Pradze (320 tys. egz., 2003); ponadto jest wydawany tyg. społ. „Reflex”, zał. 1990 w Pradze (220 tys. egz., 2003). Agencje prasowe: Česka Tisková Agentura (ČTA) — prywatna agencja prasowa, zał. 1994, z siedzibą w Pradze, oraz Česka Tisková Kancelář (ČTK) — państw. agencja prasowa, zał. 1918 (formalnie, pod obecną nazwą od 1992), z siedzibą w Pradze.
Radio i telewizja. Oficjalną ogólnokrajową stacją radiową jest Česky rozhlas, który nadaje 4 ogólnokrajowe programy. Ponadto państw. sieć radiowa obejmuje stacje: Radio Praga, nadające swe programy na falach średnich i UKF; Radio Vltava, nadające programy poświęcone czeskiej i świat kulturze z Pragi na falach UKF; Radio Regina, nadające programy lokalne na falach średnich i UKF; Interprogramme — stacja nadająca programy dla cudzoziemców przebywajacych w Czechach w językach ang., niem i francuskim. Ponadto wiele stacji lokalnych emituje swe programy z Pragi. W Pradze ma również swą siedzibę Radio Wolna Europa (od 1995) i Radio Liberty. W Czechach działają 44 prywatne radiostacje, z których 37 nadaje swe programy z Pragi. Najważniejsze stacje telew. to: Česká televize — państw. stacja emitująca 2 programy (ČT1 i ČT2) o zasięgu ogólnokrajowym, posiadająca studia w Pradze, Brnie i Ostrawie; Nova TV, zał. 1994, z siedzibą w Pradze — pierwsza niezależna stacja komercyjna oraz Premiera TV, zał. 1993, prywatna stacja z siedzibą w Pradze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia