szeregowe

Encyklopedia PWN

posobnik, rezystor szeregowy,
elektr. rezystor włączany szeregowo w obwód elektr. miernika (np. woltomierza), służący do zwiększania jego zakresu pomiarowego.
układ elektr. (prostownikowy) wytwarzający napięcie wyjściowe (prądu stałego) o wartości będącej wielokrotnością wartości szczytowej (amplitudy) napięcia wejściowego (prądu przemiennego);
inform. (ang. Point to Point Protocol), protokół transmisji dwupunktowej;
w. gminna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w południowej części Pojezierza Ełckiego, w dolinie rz. Ełk, na obszarze chronionego krajobrazu;
miasto w województwie podkarpackim, powiat grodzki, na pograniczu Podgórza Rzeszowskiego, pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego oraz Pradoliny Podkarpackiej, nad Sanem i jego lewym dopływem — rz. Wiar; siedziba pow. przemyskiego.
termin stosowany na określenie zbrojnego przejęcia władzy w Rosji przez bolszewików, początkowo w Piotrogrodzie, później stopniowo na większości obszaru Rosji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia