Prostki
 
Encyklopedia PWN
Prostki,
w. gminna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w południowej części Pojezierza Ełckiego, w dolinie rz. Ełk, na obszarze chronionego krajobrazu;
W XV w. osada usługowo-handl., wzmiankowana 1432; własność Krzyżaków, od 1525 w Prusach Książęcych, dzieliły ich losy polit.; 1656 zwycięska bitwa wojsk pol. pod wodzą hetmana W. Gosiewskiego z wojskami szwedz.-brandenburską; po plebiscycie 1920 w granicach Niemiec (przejście graniczne do Polski); w czasie II wojny światowej w pobliskich Boguszach hitl. obóz dla jeńców sowieckich i obóz przejściowy dla Polaków i Żydów (ok. 9 tys. osób, Żydzi wywiezieni do ośr. zagłady w Treblince, Polacy na roboty przymusowe do Niemiec), 1943–44 obóz dla internowanych oficerów i szeregowych wł. (ok. 10 tys.); 31 X 1944 terenowa komórka AK zlikwidowała grupę Niemców odpowiedzialnych za egzekucje jeńców w pobliskim lesie; od 1945 w granicach Polski. Ośrodek usługowy i kolonijny; drobny przemysł (drzewny, spoż.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia